Mer Information

Följ länkarna nedan för att få mer information om effekter av utsläpp vedeldning, vad andra gör för att minska dem och hur du själv kan bidra.

Nationella insatser  och program för att minska utsläpp från vedeldning:

  • Naturvårdverket – Eldning med Biobränslen. Broschyren Elda Rätt, som går att ladda ner, har några år på nacken och är inte helt aktuell då det gäller teknisk utveckling och rådet om att tända elden uppifrån ingår inte men innehåller mycket annan användningsbar information.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-vagledningar/Eldning-med-ved/

Rapporter från Internatiuonella organisationer:

Kort-livade Klimatpåverkande Luftföroreningar:

Andra organisationer: