5 Goda Råd hur Du Eldar Rätt – mer värme, mindre sot och bättre hälsa

Gör så här:

Steg 1: Elda med rätt bränsle

Elda med torr ved – men inte för torr ved, fuktinnehållet bör vara 15-20 procent. Använd ren ved, inte avfall, kartong eller plankor med målarfärg eller lim. Tänk särskilt på att

 • Ved som huggits under sommaren kan eldas först året därpå. Veden bör lagras i en vedbod, i rumstemperatur blir veden för torr.
 • Impregnerat virke eller processad träfiber innehåller tillsatser. Elda inte detta utan lämna det till kommunens återvinningsstation.
 • Avfall är generellt inte tillåtet att elda. Vissa saker är tillåtna men ändå olämpliga att elda då de ger mycket sotig rök.

Steg 2: Tänd uppifrån och ordna god lufttillförsel

cropped-burning-logs1.jpgDetta är kanske det viktigaste rådet för att minska sotutsläpp.
Gör så här: Lägg vedträn i botten, därefter tunnare vedträn och överst stickor. För att tända elden använd braständare istället för tidningspapper. Se bild.

Att tänka på:

 • Lägg inte vedträna för tätt – men heller inte för glest.
 • Se till att det är bra lufttillförsel.
 • Kaminer bör fyllas med ved till max
  halva förbränningsutrymmet alternativt det som anges i bruksanvisningen

Steg 3: Nästa vedinlägg – när det bildats en glödbädd

burning logsSe till att veden packas väl med mindre luft emellan. Om glödbädden är ojämn bör den först jämnas till.

Att tänka på:

 • Placera veden enligt tillverkarens rekommendationer, om sådana finns, i eldstaden för att få bra lufttillförsel.
 • Låt det inte gå för lång tid tills nästa vedinlägg. Utsläppen ökar om eldstaden hinner svalna.

Steg 4:  Kolla röken! Ingen svart rök? Bra!

Gå ut och kontrollera om du ser någon rök från skorstenen. Har du gjort rätt så bör du inte se någon rök alls. Är röken svart eller gulaktig så har du stora sotutsläpp och bör fundera på vad som är fel.
(Ibland på vintern vid låga temperatur kan det se ut som vit rök från skorstenen. Det är oftast bara små vattendroppar, som i dimma)

Steg 5: När du köper ny panna eller kamin – välj rätt!

Välj en panna eller kamin som är Svanen-märkt eller har likvärdiga egenskaper.

Att tänka på:

 • Pellets ger de lägsta utsläppen av sot och föroreningar.
 • Om vedeldning är din primära energikälla bör du elda mot en ackumulatortank så att du slipper reglera effekten. Då behöver du bara elda någon enstaka gång per dag under den kalla tiden på året. Ackumulatortanken bör vara på minst 1500 liter.

Videodemonstrationer

Vill du se en demonstration om hur man tänder uppifrån? Gå till någon av de följande videoinspelningarna.

Och här är det en Dansk sotare med hög hatt och allt som tänder från toppen

Fördjupning

Fakta om eldning och sot

Vid ofullständig förbränning av ved bildas sot och andra partiklar. Sot är mycket små partiklar som består av kol. En del av det sot som bildas fastnar i eldstaden och i skorstenen, något som påverkar eldstadens effektivitet och medför risk för soteld i skorstenen. Resten släpps ut till omgivningen.

Tändning

När veden tänds värms först veden upp och vattenånga avgår. Vid ytterligare temperaturhöjning avgår vedens brännbara gaser vilka antänds och flammor bildas kring vedstyckena. Tändningsfasen har stor betydelse för hur stora utsläppen av partiklar och sot blir. Det finns en risk att vedens gaser går ut genom skorstenen utan att antändas. En vedbrasa ska därför alltid tändas uppifrån. När all gas i veden bränts upp återstår koks (träkol) som brinner med en röd glöd.

Lufttillförseln i eldstaden

Hur mycket sot som bildas hänger ihop med lufttillförseln och förbränningstemperaturen. Lufttillförseln bör varken vara för liten eller för stor. För mycket luft ger långa flammor och om de når kallare ytor i eldstaden bildas sot. För lite luft ger en kraftig sotbildning i flammorna. Det sker lätt med barrved som innehåller tjära och kåda. Om kaminen får luft via byggnadens inneluft kan en badrumsfläkt orsaka minskat skorstensdrag. Förbränningen kan då försämras.

Vedens fukthalt

Vedens fukthalt påverkar utsläpp och sotbildning. En för hög fukthalt ökar utsläppen och sotbildningen och det tar längre tid för vedens gaser att avgå. Då ökar risken att gaserna inte antänds utan att sot bildas istället. Å andra sidan kan alltför torr ved antändas mycket snabbt vilket kan ge ett syreunderskott som också gör att mer sot bildas.

Temperaturen

För fullständig och sotfri förbränning krävs hög temperatur, omkring 900-1000 grader C. En väl isolerad eldstad innebär att temperaturen snabbt når upp till en önskad nivå och eventuella sotpartiklar brinner upp.

Vedens packning

Mängden ved och hur den packas har betydelse för hur mycket sot som bildas. Anpassa storleken på vedstyckena efter eldstaden. Det måste alltid finnas plats för luften att cirkulera runt veden i en kamin.