Klimatpåverkan från Vedeldning

Både ved- och koleldning släpper ut Black Carbon, BC, eller svart sot på svenska. Sotet släpps ut tillsammans med andra partiklar vid ofullständig förbränning. BC utgör då de minska partiklarna. Storleken gör att sotpartiklarna kan hålla sig svävande i luften längre än större partiklar och kan transporteras över längre sträckor. Genom att minska utsläppen av sot från ved- och koleldning kan man förbättra luftkvaliteten och hälsan, undvika för tidiga dödsfall, men också bromsa upp den globala och regionala uppvärmningen, särskilt i snö- och istäckta områden som i Arktis och de Nordiska länderna. Men BC bidrar också starkt till avsmältningen av glaciärerna i Himalaya och Anderna m.fl. andra bergskedjor världen över.

Minskning av sotutsläppen kan inte ersätta att minska utsläpp av koldioxid från fossila bränslen men de kan bidra till att uppvärmningen bromsar upp och motverka en del av de skadliga effekterna av  koldioxidutsläppen, ex. i Arktis. Att minska utsläpp av SLCP och därmed sot är ett viktigt komplement. Vi måste göra bägge delarna.

Varför kan detta ske?

Utsläpp från en enskild spis, kamin eller panna kan tyckas liten men lägger man ihop alla små källor så får man betydande utsläpp. Samma sak gäller t.ex. för bilar. Det fanns 2010 ca.  1,7 miljoner eldstäder i Sverige i form av spisar, kaminer, öppna spisar och pannor. Utsläppen från all vedeldning i Norden påverkar Arktis och Arktiska Rådet har  beräknat att sot från vedeldning i den Nordiska länderna har den största påverkan på uppvärmningen i Arktis räknat per kilo/utsläpp av BC jämfört med alla andra länder. (Se ref. 1)

Utsläppen från uppvärmning genom kol- eller vedeldning är den enda källan i utvecklade länder som beräknas öka eller vara oförändrad. Till exempel som kommer utsläppen från dieselbilar i Europa att nästa minska väsentligt under en tioårsperiod  beroende på införande av de sk. Euro 6 kraven på diesel.

Potential för att minska uppvärmningen i Arktis

Eldning med pellets har mycket låga utsläpp av sot. I en analys gjord av FN:s Miljöprogram (UNEP) som publicerades  för några år sedan (se ref. 2) visades att om man ersätter konventionell eldning av vedträn med pellets så kan det leda till att temperaturökningen i Arktis kan reduceras med 15%. Ny teknisk utveckling visar att med hjälp av s.k. ”Omvänd” förbränning kan man nå ner till mycket låga utsläppsnivåer även för eldning med helved/vedträn som är jämförbara med utsläppen från pellets.

Att reducera utsläpp från vedeldning är ett av det mest lovande sätten att förhindra en farlig utveckling av klimatet i Arktis. Det är också ett av de enklaste områdena där vi som individer kan bidra till att bli en del av lösningen snarare än problemet: följ de 5 Goda Råd för Hur Du Eldar Rätt som finns under den fliken. Det betyder byt till en effektiv spis, kamin eller panna, använd rätt bränsle och tänd från toppen.

Referenser:

(1) On Thin Ice: How Cutting Pollution Can Slow Warming and Save Lives, 2013, The World Bank and International Cryosphere Climate Intitiative, Washington D.C.

(2) Integrated Assessment of Black Carbon and Troposheric Ozone, 2010, UNEP och WMO.