Elda Rätt

Elda rätt för att få mer värme hemma, minska hälsofarliga utsläpp, skydda miljön och minska klimatförändringarna i Arktis  genom att minska sotutsläppen. Istället för att vara ett problem för miljö, hälsa och klimat kan vedeldning vara en del av lösningen. Att elda rätt är ett steg i den riktningen.

polar bearSmutsiga och  ineffektiva spisar, kaminer och villapannor för uppvärmning av villor och fritidshus som eldas med ved släpper ut sot (Black Carbon-BC) och andra farliga ämnen, som små partiklar (PM2.5), och bidrar till att påskynda klimatförändringarna. De tar inte tillvara hela värmeenergin i veden utan mycket går ut genom skorstenen. Det går åt mer ved.

De flesta spisar, kaminer och pannor som används idag är gamla och ineffektiva. Du kanske ser den svarta röken från skorstenen, särskilt när du tänder spisen eller kaminen. Utsläppen skapar rinnande näsa, problem med andningen och smutsar ner dina och grannarnas utomhusplatser. Röken kan sugas in i ditt och de omgivande husen. Vedeldning är ett allvarligt miljöproblem i många kommuner med mycket vedeldning under vintern.

Sotet i röken kan spridas till Arktis som när det faller ner på snö och is gör att ytan blir mörkare och drar till sig mer värme. Det gör att avsmältningen går fortare och temperaturen ökar. De nordiska länderna ligger så nära Arktis att om man minskar sotutsläppen kan en del av uppvärmningen av Arktis undvikas.

sea iceGenom att minska sotutsläppen genom effektivare förbränning så skapar vi samtidigt en hälsosammare luftmiljö liksom minskar riskerna för för sotbränder. Och det går åt mindre ved.

Det bästa vore att byta ut alla gamla smutsiga kaminer, spisar och pannor mot nya, effektiva och lågutsläppande modeller. Men alla har kanske inte råd eller skjuter på nödvändiga investeringar. Men genom att följa 5 enkla steg för effektivare och renare vedeldning så kan du synbart minska utsläppen av sot  och få mer värme även i din gamla spis eller kamin.

På denna hemsida beskriver varför det är så viktigt att minska utsläppen av sot för att bromsa klimatförändringarna, särskilt i Arktis, för hälsan och för din plånbok. Alla kan bidraga och alla tjänar på att elda rätt.

Det första du ska göra att följa de fem goda råden för att elda rätt som du hittar under fliken 5 Goda Råd Hur Du Eldar Rätt.

ImpressionUNEPICCI